"Oto JA" uczy dzieci, jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem i emocjami. Program wspiera umiejętności wchodzenia w interakcje i czytania zachować społecznych. Finalnie dzieci rozwijają stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji. Zajęcia zabezpieczają rozwój kompetencji emocjonalnych, poznawczych i społecznych. 
Praca z dziećmi oparta jest o autorską metodę ćwiczeń. Najmłodszych w tej drodze wspiera Stworek JA, który towarzyszy im w rozwoju i prowadzi przez zawiłe meandry emocji. Maskotka otrzymała swój osobisty patent w 28 państwach Unii Europejskiej. Jest wyjątkowa, oryginalna i niepowtarzalna - tak jak dzieci, z którymi pracuje. Dodatkowo trenerzy wykorzystują podręczniki dla dzieci, karty pracy grupowej, rozsypankę zdjęciową, emonakładki, bajki i pacynki.
Czas trwania zajęć dopasowany jest do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to 30 spotkań, odbywających się 1 raz w tygodniu. Zajęcia trwają 60 minut (2 bloki po 30 minut). W trosce o najmłodszych, do czasu trwania spotkań należy doliczyć ok. 10-minutową przerwę między blokami.
Cel
"Pudełko talentów" jest programem wspierającym dzieci w wieku 3 i 4 lat
Pomaga dzieciom odnaleźć się w grupie rówieśników, a także przygotowuje je do dalszej przygody z przedszkolem. Daje dziecku poczucie sukcesu, aby chętnie uczyło się nowych umiejętności i radziło sobie z codziennymi wyzwaniami. W konsekwencji dziecko staje się coraz bardziej samodzielne. 
Przejście wszystkich kroków programu pomaga dziecku budować świadomość swoich emocji, adekwatne poczucie własnej wartości oraz asertywność. 
Podczas trwania programu, dzieci fizycznie tworzą pudełko talentów, do którego zbierają swoje atuty, mocne strony i talenty. A wszystko po to, aby w przyszłości budować na nich poczucie własnej wartości. 

Co zyska dziecko? 
W trakcie realizacji programu, dzieci poznają przede wszystkim same siebie. Dzięki ćwiczeniom i eksperymentom prowadzone są przez kluczowe emocje, takie jak: radość, spokój, złość czy smutek. Nasi podopieczni uczą się nazywać to, co przeżywają. Jednocześnie zyskują również umiejętność rozumienia odczuć innych. Zajęcia pomagają najmłodszym odnajdować się w sytuacjach trudnych (np. adaptacja w nowej grupie). 
Cel
"Podróż" to program przeznaczony dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. 
W „Podróży” najmłodsi odkrywają i nazywają swoje wewnętrzne stany, co prowadzi do zrozumienia i akceptacji siebie. W konsekwencji, młodzi uczestnicy budują stabilne poczucie własnej wartości. Program wspiera dzieci w przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole, zarówno pod względem emocjonalnym jak i społecznym. 

Co zyska dziecko?
W trakcie realizacji programu dzieci dowiadują się tego kim są i czego doświadczają. Najmłodsi uczą się świadomie rozpoznawać swoje wewnętrzne stany i je nazywać. Dzięki zajęciom dzieci budują poczucie własnej wartości na solidnych podstawach. Podróż po krainie emocji, ze Stworkiem JA, wspiera w budowaniu poczucia samoświadomości i samoregulacji. Uczestnicy uczą się również współpracy i rozwiązywanie potencjalnych konfliktów. 


Back to Top